Ørsted Gl. Skole

Undervisning

Indhold

PC: Gennem Valg | Bogstaver og ord | Identitetsværksted | Tid og ur | Taltræning | Seksualvejledning | Idræt | Trafik | Keramikværksted | Botræning | Praktisk undervisning | IT og digitale medier | Mobiltræning | Musikundervisning | Motoriktræning | Ridning |

 

Undervisning:


I undervisning bruger vi både pc, bøger og spil.

PC: Gennem Valg

På pc bruger vi "Gennem valg", hvor der er mange forskellige features. "Gennem valg" har den fordel, at der er en stemme, der fortæller, hvad man skal gøre samtidig med at der er tegn sprogs piktogrammer, der viser det samme.

Der er mange små "belønninger" efter afsluttet opgaver, og svarer man rigtigt på alt, så får man en "guld stjerne, hvilket animerer eleverne i at gøre sig mere umage.

Af de kategorier, der er i "Gennem valg" har vi haft:

"Arbejde med bogstaver" hvor man skal 1) Finde samme bogstav ud af 4. 2) Sætte bogstaver i alfabetisk orden. 3) Stave små ord. Herunder skal man også finde billedsymboler af f.eks en seng/et bord/en stol, hvor der er et billede af en "rigtig" seng og en række symboler, hvor ét af dem er en seng. Der er også øvelser, hvor man lærer om forholdsord: Foran/bagved, højest/lavest og i/på og at finde 5 røde ting ud af 8 ting, hvor de 3 af dem ikke er røde.

Man kan også arbejde med tal, hvor der er minus, plus og gange stykker. Denne feature fortsætter med, hvordan man lærer hvad klokken er.

I det, der hedder "Naturfag" i "Gennem Valg" er der flere forskellige kategorier:

Dyre sortering. Her skal man sortere dyr i kategorier. F.eks fugle/fisk, insekter/pattedyr, bondegårdens dyr/dyr, der lever i vand.

I en anden kategori skal man sortere ting som er levende eller døde, feks kat, baby, træ/kost, stige spand og skelne mellem lette og tunge ting samt finde ud af, hvilke ting, der er lavet af glas/træ/plastic/metal og regne ud hvilke ting, der flyder og hvilke ting, der synker hvis de lægges i noget vand.

Den sidste kategori hedder "Visuel perception":

Her skal man finde en sommerfugl, der gemmer sig mellem blomster, finde 2 ens figurer ud af 3, finde 2 biler/flyvemaskiner/stole (hvor f.eks stolene står mellem borde og senge) og skelne mellem, hvad der er anderledes (f.eks 3 lænestole og én stol. Da er det stolen, som er anderledes).

Man kan også sammensætte, hvem, der arbejder med hvad. F.eks, at brødet hører til bageren, flyvemaskinen til piloten etc. og finde ud af, hvilke delelementer ud af flere, som hører til bondegården/stranden/legepladsen.

En anden feature i "Gennem valg" er huskespil, hvor man ser noget i en bestemt kategori, f.eks madvarer. Her kan man se to spejlæg, to flasker ketchup osv i et kort tidsrum. Så dækkes billederne til, og man skal nu trykke på begge af samme slags for at få "et stik".

Vi bruger også et spil, ikke på pc, men håndgribeligt, fra "Special pædagogisk forlag", der hedder "Klog på sprog"som er et spil til træning af sproglige forudsætninger indenfor kategorierne overbegreber (hvede/rug/byg =korn), rim (Anders skød en due med sin pil og BUE), synonymer , ords betydning, idiomer / talemåder (bevar roen! Hold hovedet KOLDT).

Derudover øver vi klokken med Jakob Martin Strids bog: "Strids Fantastiske Bog om Klokken".

 

Bogstaver og ord

Her arbejdes med at lære alfabetet og dets forskellige bogstaver at kende. Dette ud fra forskellige pædagogiske spil, men også ved at lære at skrive bogstaverne i hånden. Vi arbejder på at kunne kende forskel på de små og de store bogstaver, og øver os i at sammensætte korte ord eller længere tekster ud af dem. Undervisningen er individuelt tilrettelagt og tager udgangspunkt i den enkelte elevs skrivefærdigheder.

 

Identitetsværksted

Her arbejdes med: Hvem er jeg? Hvordan ser jeg ud? Hvordan bor jeg?? Hvad skal jeg have hjælp til? Hvor vil jeg gerne bo? Hvad skal der være i min lejlighed? Hvad vil jeg gerne arbejde med? Hvem er min familie og hvem er mine venner? Hvad er mine fritidsinteresser?

 

Tid og ur

Mål: Målet er, at eleven skal lære klokken at kende. Både digitalt og på selve urskiven. Der startes op med at øve hele og halve klokkeslæt, derefter fyldes der på indtil der er styr på alle klokkeslæt.

Formålet er at det skal kunne bruges i praksis: Når aftaler skal holdes, når man skal med bussen, når vækkeuret skal stilles, når det er sengetid etc.

Metode: Undervisningen er praktisk, visuel og verbal og derudover bruges der tavleundervisning samt materiale fra gratisskole.dk, hvor eleverne selv skal udfylde ure med visere/klokkeslæt.

Når forløbet er slut evalueres der på den enkelte elev.

 

Tal og matematik

Mål: Målet er, at eleven skal lære at lægge tal sammen og at trække tal fra hinanden samt at få kendskab til at gange og at dividere. Der vil også blive undervist i pengenes værdi og hvad de forskellige ting koster.

Formålet er, at det skal kunne bruges i praksis: Når man skal dække bord, når man skal beregne hvor meget, der skal bruges til f.eks madlavning, når beløb skal lægges sammen så man f.eks kan se, hvor meget man har råd til at købe og ligeledes når det beløb man har brugt skal trækkes fra et budget, så man kan se, hvor meget, der resterer. Pengetræning handler også om at man kan betale ved kassen med et passende beløb og at kunne tælle mønter og bruge dem, i stedet for altid at bruge en seddel.

Metode: Undervisningen er praktisk, visuel og verbal. Der bruges mønter, sedler, tavle undervisning og forskellige materialer fra bl.a gratisskole.dk, 123abc.dk, matark. dk og "Lær med Pixeline-Hvad koster det?".

Når forløbet er slut evalueres der på den enkelte elev.

 

Seksualvejledning

Her arbejdes med 4 moduler hvor der tages udgangspunkt i elevens nuværende behov. Vi arbejder med kæreste relationer - kroppen - følelser - grænser - prævention og retten til seksualitet og privathed. Målet er at udvikle elevens viden og forståelse fra det stadie de for nuværende befinder sig på.

 

Idrætsmodulet

Vi har på skolen idræt hver fredag i form af svømning, fodbold, motionscenter og badminton, samt en aften med dans pr uge. Tirsdag aften er der træning i Medius, Holsted, hvor der kan vælges mellem fitness, skydning, gymnastik og kickboksning. Der afholdes også koncentrerede idrætsforløb, hvor vi afprøver nye spændende idrætsformer, som vil kunne inspirere til nye aktiviteter og evt. indgå i den fremtidige planlægning. Et program kunne bestå af en blanding af kendte aktiviteter som bl.a. bowling og cykling, men også nye idrætsgrene som fodboldgolf, klatring, samt intensiv svømmetræning.

 

Trafik

Vi taler om trafikreglerne og lærer skiltene og deres betydning. Teorien kombineres med praksis ved at tage til byer, hvor vi træner i at gå over vejen, gå gennem et lyskryds, og tale om de skilte eleverne møder på deres vej som fodgængere eller cyklister. Målet er at gøre dem mere opmærksomme i trafikken og i fremtiden at kunne færdes i en by på egen hånd.

Offentlige transportmidler: Vi træner med flere elever i at tage bussen til og fra Vejen og Jels - i begyndelsen ledsaget. Målet er at eleverne føler sig rustet til at selv at kunne rejse frem og tilbage mellem skolen i weekenderne og evt. Tage bussen til et værksted eller lignende.

 

Keramikværksted

Her arbejdes med forskellige grund-teknikker, som bl.a. pladeteknik, pølseteknik og modellering og der stiftes bekendtskab med forskellige ler-typer og brændingsmetoder.

I undervisningsperioden vil der også i perioder blive arbejdet med forskellige temaer, f.eks.: frugt, bogstaver, huse, sparebøsser, navneskilte og krukker.

 

Botræning

Her arbejdes med, at eleverne på sigt skal kunne varetage rengøring af eget værelse, sortere og vaske eget tøj, samt selvstændig varetage andre praktiske opgaver på fællesarealerne på egen hånd. Der arbejdes med hygiejnekurser.

 

Praktisk undervisning

Her arbejdes med forskellige pedellignende opgaver tilrettelagt efter den enkelte elevs individuelle interesser og formåen. Dette fx småreparationer, maleopgaver, håndtering af værktøj, havearbejde, græsslåning, rengøring osv.

 

IT og digitale medier

Målet med undervisningen er, at eleverne tilegner sig færdigheder i forhold til anvendelsen af IT og digitale medier. Der arbejdes individuelt tilpasset den enkelte elevs færdigheder og behov.

IT og digitale medier

 

Mobiltræning

Det digitale ur ses bl.a. på tekst tv, computeren og på mobil, og derfor vil det være i elevens interesse at lære det bedre at kende, da dette vil gøre eleven mere selvstændig f.eks. idet eleven selv kan se hvornår der kommer film på tekst tv, eller idet eleven bedre kan overholde aftaler, da den kan aflæse klokken på mobiltelefonen.

Eleverne anvender i undervisningen mobilen er et værktøj, der er ment som en hjælp i dagligdagen, og ikke et legetøj.

Eleverne kan bl.a. arbejde med at:

* Informere sig selv om tid, så eleven selv kan holde styr på hvornår der er frokost, praktisk arbejde mm.

* Stille alarmen til næste dag, sådan at eleven selv kan stå op.

* Filme, optage lyd og/eller tage billeder af forskellige situationer der beskriver en aktivitet de har lavet den dag eller af noget sjovt der er blevet sagt.

 

Musikundervisning

Musikundervisningen forgår på musikskolen i Haderslev ved underviser Jens Kaa.

Eleverne spiller på guitar, trommer, bongotrommer og keyboard, og de skiftes til at synge. Vi finder i fællesskab de sange som vi kunne tænke os at øve - fx sange af Kim Larsen, Kandis og Sys Bjerre. Målet er at eleverne får afprøvet forskellige instrumenter samt udvikler sig på et enkelt instrument. Bandet underholder til forskellige arrangementer både på Ørsted Gl. Skole eller hos samarbejdspartnere.

Musikundervisningen har også et socialt aspekt. Eleverne skal kunne give plads til hinanden og de finder ud af "at musikken kun spiller" når man arbejder sammen.

Der er altid et personale med til undervisningen.

koncert

 

Motorik

Eleverne arbejder med øvelser og musiklege som kan skabe en motorisk- og sanselig udvikling hos den enkelte - eksempelvis balance- og rygøvelser på store bolde, motoriske øvelser på balancebom og massage. Massagen har vist sig at være et godt redskab til afslapning og fysisk kontakt og nærvær.

Lektionerne bliver afsluttet med udstrækning og afspænding. Målet er at øge elevens kropsbevidsthed samt at styrke deres motoriske færdigheder.

Der deltager altid personale, som hjælper og støtter i situationer hvor det findes nødvendigt.

 

Ridning - motorik og fysioterapi

Målet med motorikridning er at styrke den enkelte elevs grovmotorik gennem interaktionen med hesten samt nyde det sociale samvær med de andre elever på holdet. Undervisningen forgår på Vamdrup Rideskole, hvor en uddannet instruktør støtter og vejleder eleverne.

Normalt forgår undervisningen i roligt tempo, og eleverne laver forskellige motoriske øvelser på hesten. De elever der har mod og lyst, prøver også at trave og ride galop. Om sommeren rider vi ofte en tur i den omkringliggende natur, ellers forgår undervisningen i en ridehal.

Målet med fysioterapeutisk ridning er at styrke, vedligeholde og genopbygge kroppens muskulatur.

Der er til hver lektion en uddannet fysioterapeut, som laver forskellige øvelser med eleverne. Øvelserne er tilrettelagt ud fra hvilke muskler der skal trænes. Det kan være øvelser som, mavebøjninger, at stå i stigebøjlerne samt almene øvelser for de forskellige muskelgrupper.

Træningen foregår i Revsø og Omegns Rideklub, der ligger få kilometer fra Ørsted Gl. Skole.