Ørsted Gl. Skole

Kvalitetssikring

Ørsted Gl. Skole arbejder løbende med at udvikle kvaliteten i tilbuddet.

Dette betyder at personalet jævnligt er på efteruddannelse, samt at der løbende indgår supervision og korte kurser med udgangspunkt i konkrete problemstillinger i forhold til eleverne.

Tilsyn

Tilsyn ved Socialtilsyn Syd, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Vedrørende STU-forløb samarbejder Ørsted Gl. Skole med den enkelte kommune om tilsyn og opfølgning.

Se tilsynsrapporten fra Socialtilsyn Syd

Kurser, supervision og pædagogisk rådgivning

Institutionen tilrettelægger supervision og kursusdage på personalemøder og fælles temadage i skolens netværk.

Vi samarbejder med Seminarer.dk, ISU, VISS, OligoNU, samt kurser ved LEV og LOS.

Pædagogisk afdækning foretages desuden i samarbejde med PAS-konsulent Tove Birkvad.

Kvalitetssikring

Vi samarbejder med VISO og de lokale oligofreniteams fra Åbenrå og Brørup vedrørende behandling og udredning.

Personalet som team

Personalet opnår via den løbende pædagogiske supervision og undervisning et fælles pædagogisk sprog og kompetencerne til at klare vanskelige situationer med eleverne på en anerkendende og ligeværdig måde.

Arbejdsmiljø

APV udarbejdes i samarbejde med LR Consult, Aabenraa.