Ørsted Gl. Skole

Døgntilbuddet

Indhold

Døgntilbud og STU-forløb | Formål | Målgruppen | Udslusning | Takst | Pædagogik | Forældresamarbejde | Hensyntagende specialundervisning | Boafdelingen | Kulturtilbud | Samarbejdspartnere | Kontakt

 

Døgntilbud og STU-forløb

Ørsted Gl. Skoles døgntilbud er et højskoleinspireret botræningsophold med et alsidigt, udviklende indhold.

Tilbuddet retter sig mod unge voksne mellem 18 og 30 år under Servicelovens § 107. I tilbuddet er der 2 pladser til unge i alderen 15-17 år under Servicelovens § 66.

Ørsted Gl. Skole er godkendt af Socialtilsyn Syd

Opholdet varer normalt 1–3 år eller efter behov.

Ørsted Gl. Skole tilbyder også individuelt tilrettelagte STU-forløb.

Ørsted Gl. Skole har fast sovevagt på skolen.

Formål

Forløbet er med til at afklare og udvikle den unges muligheder og perspektiver for et godt liv. Udgangspunktet er elevens individuelle behov og potentiale.

Overordnet arbejder vi gennem forløbet med:

Målgruppen

Døgntilbudet retter sig imod unge udviklingshæmmede og sentudviklede med psykisk overbygning eller andre personlighedsproblemer (herunder også unge uden egentlig diagnose) i aldersgruppen 18 til 30.

Skolen retter sig især mod:

  1. Unge udviklingshæmmede, der har brug for træning og udvikling af færdigheder til voksenlivet.
  2. Unge udviklingshæmmede, som over længere tid har brug for ekstra støtte og hjælp til at blive klar til permanente bo- og beskæftigelsestilbud.
  3. Unge med Downs syndrom eller behandlingskrævende sygdomme.

Udslusning

De unge tilbydes praktikforløb i forbindelse med opholdet og vi arbejder med udslusning til relevante bo- og beskæftigelsestilbud.

Takst

Taksten er i 2021 58.182 kr. pr måned, samt elevens egenbetaling på 5.633 kr. pr måned.

For STU-opdelt forløb: Takst Bo-Fritid: 39.934 kr. pr måned samt STU-andel: 18.248 kr. pr måned.

Pædagogik, procedurer og praksis

Vi arbejder med en afdækning af elevernes ressourcer ud fra en neuropsykologisk forståelse. Afdækningsarbejdet udmøntes i en ressourceprofil.

Profilen beskriver hvordan eleven forstår og lærer bedst, altså hvilke styrkesider eleven har. Desuden beskrives opmærksomhedsfunktioner, hukommelsesformer, strategier, analyseproblematikker, samt elevens sociale og kognitive kompetencer.

Ressourceprofilens resultater anvendes til at give det bedst mulige individuelt tilrettelagte tilbud for den pågældende elev.

Eleverne møder hos personalet en anerkendende tilgang til deres måder at handle på i deres læring og sociale samvær. Vi sætter fokus på det der lykkes med henblik på skabelse af en positiv identitet.

Grundlaget er systemisk, dvs. at eleverne og personalet sammen sætter positive og anerkendende ord på elevens handlinger og dermed får skabt de bedst mulige strategier og måder at arbejde på.

Personalet modtager supervision kvartalsvis, Ørsted Gl. Skole benytter psykolog eller ekstern pædagogisk konsulent hertil. Pt. psykolog Jesper Kirkegaard Jensen eller konsulent René Kristensen, MSc, med formålet at udvikle den optimale pædagogik for hver enkelt elev.

Nogle af de faktorer, der indgår i det pædagogiske arbejde er:

Forældresamarbejde

Vi prioriterer forældrekontakten højt på institutionen. Vi afholder to årlige statusmøder og sociale arrangementer. Der er løbende kommunikation med kontaktpædagog og leder.

Hensyntagende specialundervisning

Overordnet er undervisningens mål at fastholde og styrke elevens opmærksomhed, hukommelse og gode arbejds- og læringsstrategier.

Der indgår hensyntagende specialundervisning i tilbuddet tilrettelagt efter elevens behov ud fra følgende undervisningsformer:

Boafdelingen og omgivelserne

Alle elever har eget værelse på Ørsted Gl. skole. Desuden er der fælles køkken, badeværelser, opholds- og tv-stue.

Skolen har dertil egen gymnastiksal, undervisnings- og computerlokale, samt et mindre værksted hvor eleverne kan arbejde med ler, glas, keramik og træ.

Skolens stue og fællesrum Haven set fra køkkenet

Ud over en stor have er der adgang til boldbaner, bål- og naturlegeplads samt mange grønne områder i nærheden af skolen.

Skolen har egen minibus, som vi bruger til at nå de mange aktiviteter i omegnen, fx undervisningsture, sport, ridning, diskoteksbesøg i Haderslev og Esbjerg, samt indkøb i fx Jels, Rødding, Vejen, Haderslev og Kolding.

Kulturtilbud nær Ørsted Gl. skole

Referencer og samarbejdspartnere

Vil du vide mere?

Kontakt leder Vivi Bloch på tlf. 21 62 89 72 eller via email: info@orstedskole.dk